Studentaktiverande metoder i informationssökning och informationshantering


I den här wikin har vi på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet, samlat olika övningar som vi använder i vår undervisning.
Övningarna är grupperade i olika teman. Navigera till respektive tema med hjälp av länkarna nedan.
Till beskrivningarna av varje övning finns kommentarsmöjligheter.
Testa gärna övningarna, och kommentera så att vi får del av era erfarenheter!

Gruppfoto.png

Teman


Uppföljning och utvärdering

Efter i stort sett varje lektion skickar vi ut ett par frågor till studenterna för att försöka ta reda på hur de upplever våra active learning classrooms, arbetssättet (diskussioner och övningar i grupp) och om de har synpunkter. Verktyget vi allra oftast använder heter Socrative. Studenterna kan då besvara våra frågor anonymt och individuellt på sin egen mobila enhet.


Creative Commons-licens
Creative Commons-licens